Inteligentny dom w Białymstoku - najbardziej przyjazny dla ekologii?>

Inteligentny dom jest wyposażony w nowatorskie systemy oraz technologie zwiększające bezpieczeństwo i wygodę mieszkania. Coraz częściej w Białymstoku budowane są nowoczesne inteligentne domy.

Inteligentny dom Białystok - nowoczesny dom marzeń...

Dom wyposażony jest w zintegrowane instalacje, które sterują różne urządzenia. Chodzi o centralne zarządzanie. Instalacje współpracują ze sobą i posiadają automatyczną centralę. Sterowane są one zdalnie. Inteligentny dom ma za zadanie:

  • zwiększyć energooszczędność w codziennym użytkowaniu i eksploatacji budynku,
  • zwiększyć bezpieczeństwo,
  • podnieść komfort mieszkania.

Wpływ inteligentnego domu na środowisko naturalne...

Inteligentny dom jest przyjazny środowisku. W porównaniu do tradycyjnych domów - mniej ingeruje w naturę. Zastosowane w nim rozwiązania ekologiczne są na bardzo wysokim poziomie. Żaden inny dom nie jest tak przyjazny środowisku, jak ten. Inteligentne domy w Białymstoku posiadają systemy, które:

- obniżają emisję spalin i pyłów przenikających do środowiska,

- obniżają ogólne koszty związane z eksploatacją urządzeń grzewczych, oraz powszechnie stosowanych urządzeń AGD, czy innych sprzętów. Inteligentne domy są przyszłością budownictwa.

Tags: